Tým NEBESYS

Přemysl Kokeš
Předseda představenstva spol./CTO

Je tvůrcem systému NEBESYS. Jeho konstrukční řešení vedla k první a druhé verzi a s týmem NEBESYS vytvořil také verzi 2.5. Je zkušeným architektem a projektantem, který po absolvování Vysoké školy uměleckoprůmyslové dosáhl za 20 let činnosti mnoha ocenění a nespokojí se s průměrnými výsledky. Jeho cílem je vždy špičkové, promyšlené řešení propracované do nejmenších detailů. Je neúnavným vizionářem, inovátorem a lídrem projektů NEBESYS i Amplla, Urbiter a dalších. Vždy se snaží o koncepční, procesní a systémový přístup při hledání zásadně inovativních řešení, která jsou často převratná, ale je velmi analytický a skromný, pokud jde o znalosti, kterých již dosáhl a ze kterých čerpá.

Zuzana Ambrožová
Kreativní ředitelka

Je duchovní matkou systému NEBESYS, která mu dala s Přemyslem nejen jméno, ale také jeho étos. Ve společnosti NEBESYS je zodpovědná za vnější prezentaci firmy i systému, tedy za vizuální a etické hodnoty, PR a marketing. Je krajinářsk ým architektem a dlouholetým akademickým pracovníkem. Přednášela po celém světě a získala Fulbrightovo stipendium na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Ve společnosti Amplla již vytvořila úspěšný marketingový start a společně s Přemyslem jsou aktivní v dalších projektech.

Pavel Janyška
CEO

Je výkonným ředitelem společnosti Nebesys a.s. Řídí celý proces od založení společnosti až po její úspěšný vstup na trh. Je dlouholetým zkušeným manažerem, který řídil procesy řízení a dohledu nad velkými stavebními projekty, nejprve ve velkých společnostech a poté ve své vlastní firmě Patrida, kterou opustil kvůli projektu NEBESYS a věnuje se pouze budování tohoto přelomového projektu. Jeho zkušenosti přinášejí do společnosti systémy řízení a kontroly.

Jaroslav Nesiba
CSO

Je obchodním ředitelem společnosti Nebesys a.s. Buduje obchodní strategii společnosti a strategii vstupu na trh. Je dlouholetým obchodníkem se zkušenostmi z nadnárodní společnosti. Má i technické zkušenosti a konstruktivní myšlení, které uplatňuje při svých obchodních jednáních.

nahoru