Otázky&Odpovědi

Z čeho je systém tvořen?

Jedná se o ucelený systém skládající se ze dvou stavebních řešení, transparentního a plného.

1) transparentní, prosklená část je složena z hliníkových dílců montovaných na stávající dřevěné krokve. Na hliníkových dílcích jsou osazena tepelně izolační trojskla, která tvoří tepelnou a zároveň hydroizolační vrstvu.

2) plná část tvořena tepelnou, nadkrokevní izolací v tloušťkách v souladu s požadavky každé stavby a hydroizolační vrstvou. Transparentní i plná část střechy je kryta kovovými perforovanými „magickými“ taškami, čímž je dosaženo jednolité střešní plochy, bez rušivých prvků.

Statický návrh systému NEBESYS?
Systém je staticky spočítaný pro dané sněhové a větrové oblasti v ČR dle platných norem EN.
Provádíte montáž systému?
Ano, naše společnost provádí instalace systému NEBESYS v rámci svých zaměstnanců, popřípadě námi proškolených montážních part.
Co tvoří tepelnou izolaci?
V transparentní části zajišťuje tepelnou izolaci tepelně izolační trojsklo, které funguje obdobně jako na prosklených budovách v podobě strukturálních fasád. (technická specifikace - součinitel prostupu tepla Ug 0,7 – 0,8 W/m2. K dle sklonu střešní roviny, netýká se spojů skel – celkový průměrný součinitel prostupu tepla bude doložen po právě probíhajících měřeních a zkouškách).
Musí být instalováno prosvětlení po celé ploše střechy?
Nemusí, v případě plné, neprosvětlené části je použita nadkrokevní tepelná izolace. Standardně nabízíme tepelnou izolaci PUR 160 mm, ale tato skladba může být upravena dle požadavků projektanta.
Co tvoří hydroizolační vrstvu?
Hydroizolační vrstva je tvořena v transparentní části střechy systémově utěsněným trojsklem. Mimo transparentní části je hydroizolační vrstvou plechová falcovaná krytina, popř. PVC fóliová krytina.
Mohou se ze systému NEBESYS provádět pouze okna?
Systém NEBESYS je primárně určen pro instalaci na ucelených plochách střech. Při požadavku na vsazení menších ploch do stávajících, ale i nových střešních krytin bude docházet k rozdílnému stárnutí materiálů a tím může docházet k barevným diferencím mezi použitými střešními systémy.
Pro jakou instalaci je možné systém NEBESYS použít?
Systém NEBESYS je určen pro nad krokevní instalaci s výškou cca 200 – 240 mm nad dřevěnou krokev.
Jaký je doporučený sklon pro instalaci systému NEBESYS?
Doporučený sklon střechy je 25° a více. Nižší sklony jsou možné, ale vyžadují konzultaci pro každý samostatný případ užití.
Jaká je hmotnost systému?
Hmotnost systému nepřekročí hmotnost nahrazované původní krytiny bez zateplení. Jeho hmotnost je odvislá od výbavy v rozmezí 50 – 70 kg / m2.
Jak probíhá mytí systému?
Vzhledem k již nainstalovaným střechám v Litomyšli (11 let) a Mikulov (3 roky ) máme vlastní zkušenost a vypozorováno, že systém není nutné omývat jelikož skrze jemnou perforaci neprojdou hrubé nečistoty a jemný prach se omyje dešťovou vodou. I přesto vyvíjíme a testujeme systém oplachu skel za pomocí systému mytí zabudovaném v samotných latích nesoucích střešní tašky. Bude záležet na uživateli, zdali tento systém bude vyžadovat. Dále v rámci možného servisu vyvíjíme robota, který bude provádět údržbu systému z vnější strany mezi taškou a sklem.
Jaké je možné barevné řešení?
Střešní systém je standardně dodáván v barvě RAL 9005 polomat a střešní tašky z vnitřního pohledu 9005 a vnější pohled dle požadavku investora, architekta, popř. pracovníků památkové péče.
Jaké máte typy střešní tašky?
V současné době máme možné varianty krytin – Pražský prejz, Brněnka, Bobrovka, Steinbrück, šablona čtverec 320 x 320 mm a falcovaný plech. Můžeme ovšem vyrobit jakoukoliv formu pro požadovaný typ tašky dle požadavku zákazníka. Toto bude ovšem časově a finančně více náročné oproti běžně dostupným a již sériově vyráběným tvarům tašek. Průhlednost, resp. perforování tašek je 29,6 %. Z toho vyplívá i solární faktor. Co je solární faktor? onačuje množství sluneční energie, která projde do interiéru z vnějšího prostředí skrz okno. Solární faktor je součástí probíhajícího testování systému.
Lze systém větrat?
Ano lze větrat buď liniovým větráním (větrací klapka, štěrbina 35 x 550 mm), nebo posuvným oknem s rozměrem přibližně 600 x 1000 mm. Vývoj posuvného okna dokončujeme.
Požární odolnost?
Plná část systému je standardní střešní skladba s doložitelnou požární odolností. Transparentní část systému je z pohledu požárně bezpečnostního řešení považována za výplň otvoru, bez požadavku na požární odolnost. V roce 2023 plánujeme provést zkoušky požární odolnosti na specifických řešeních členění požárních úseků, které požární norma v provedení systému NEBESYS z pochopitelných důvodů nezná. V případě požadavku na členění podkroví na více požárních úseků je v místě dělící, požárně odolné stěny, provedena plná část systému.
nahoru