Filozofie

Šikmou střechu dnes považujeme za standard. Nezávisle na sobě, nebo vzájemně ovlivněny, používaly šikmou střechu, krytou malými dílci, všechny kultury, které bojovaly s přívaly srážek. Města i vesnice celé Evropy vytvořila soubory střech často velmi kompaktní, zpravidla materiálově jednotné, vycházející z materiálů v místě dostupných. Vznikl tak fenomén střešní krajiny. A ten dnes chráníme.

Sen mnoha generací o zabydlení podkroví je realizovat skutečně funkční průsvitnou, a ještě lépe průhlednou střešní krytinu, která učiní architekturu nekonečnou a domov dokonale prosvětlený. My měli ambici vytvořit právě takovou konstrukci, která bude k tomu z vnějšku nerozpoznatelná od běžné krytiny – bobrovky, brněnky, prejzy apod. V našich historických městech je celá řada střech, kde není možné realizovat střešní okna nebo vikýře, aniž bychom nepoškodili vizuální charakter střešní krajiny. Jedinou možností je tak zkonstruovat NEBESYS™.

Systém NEBESYS ™je patentovaným řešením, které nemá v Evropě ani jinde na světě obdoby a je prvním systémem svého druhu na světě. Klíčovou součástí systému NEBESYS ™ je krytina, která ve všech tvarových i barevných podobách zůstává vizuálně shodná s dosud užívanými tvary. Střešní rovina je tak zakrytá jak šablonami, nebo keramickými taškami bez narušení celistvosti střech především v historickém, nebo krajinně chráněném prostředí. V interiéru se, i přes jednoznačný charakter střechy v exteriéru, projevuje systém NEBESYS ™ jako plocha propouštějící světlo (průsvitná) a navíc, také jako plocha umožňující výhled, a tedy kontakt s okolní krajinou (průhledná). Jedná se o řešení, které ve skutečnosti působí až magicky. Na místech, kde je exponovaná ochrana kulturního dědictví je systém NEBESYS ™ novou a jedinou možností, jak podkroví využít a nejedná se tak v těchto případech o možnost volby mezi prosvětlovacími systémy, ale o jedinou možnost, jak zachovat střešní rovinu nedotčenou a zároveň využít podkroví jinak nevyužitelné.

Systém NEBESYS ™ byl jeho autorem Přemyslem Kokešem poprvé použit v Litomyšli v roce 2011, tedy deset let před plánovaným uvedením systému na trh. Po celou dobu bylo chování systému sledováno a byly vyhodnocovány jeho schopnosti odolávat různým zátěžím v běžném provozu. Za 10 let systém nevykázal jakékoliv negativní vlastnosti či změny. Do systému nezatéká, odolává silným větrům úrovně orkán, nevibruje, odolává sněhu, nekondenzuje, nepropouští chlad, nevytváří tepelné mosty a tak dále. Jak z experimentální instalace v Litomyšli, tak i z instalace pokročilejšího systému provedeného v Mikulově jednoznačně vyplývá, že do interiéru proniká jen 30 % tepelného sálavého záření. Systém NEBESYS ™ je tak velmi účinným prostředkem ke snížení tepelných zisků budov, které není nutné redukovat energeticky náročnými systémy chlazení.

NEBESYS ™ dále vyvíjíme, aktuálně testujeme například systém čištění pomocí vody proudící v systémových latích. Ta je drobnými tryskami rozprašována na plochu střechy, která je tak omývána. Kromě čištění má tato část unikátní vlastnosti environmentální. První je využití zákonem nařízeného zachycení srážkových vod a druhým je fyzikální efekt odparu. Srážkové vody, které je dnes povinnost zachycovat, jsou cennou surovinou. Jedná se o měkkou vodu prostou minerální složky. Zvláště v historických centrech s minimem ploch vegetace je složité takovou vodu využít pro zavlažování a složitě také třeba pro splachování. Použití srážkové vody k omývání skel je jedinečné řešení, kdy je voda odpařena. Odpar je důležitou a sledovanou funkcí NEBESYS ™. Při odpařování tekutiny z povrchu dochází k jeho ochlazování. Čím více tepelné energie dopadne na kapalinu, tím více tepla při svém odparu z povrchu odebere. Jedná se o systém ekologického chlazení, které je schopno dorovnat zbylých 30 % tepelných zisků a celý systém se tak stává energeticky vyváženým. Fungování NEBESYS ™ vede ke schopnosti přimět domy chovat se jako stromy. Transparentními taškami, podobně jako listy stíní, přísunem vody z rezervoárů a jejím odparem ochlazuje. Město jako celek se tak může proměnit z tepelného ostrova na soubor chladících budov s výrazným omezením nutnosti přehřívat exteriér měst jednotkami klimatizací.

Tým NEBESYS

nahoru